Mitä viitearvot tarkoittavat ja miten ne muodostetaan?

viitearvot

Laboratoriossa jokaiselle tutkimukselle on määritetty viitearvot. Näihin viitearvoihin verrataan asiakkaan mitattua tulosta ja rajojen sisään osuva tulos kertoo sen, ettei analysoidun näytteen pitoisuudessa ole poikkeavaa. Viitearvot määritetään valitsemalla tarpeeksi suuri tutkimusjoukko eri ihmisryhmistä. Ryhmät voivat olla esim. samaa sukupuolta, saman ikäiset tai kokoiset henkilöt. Näin tutkimusjoukosta tutkitut viitearvot voidaan yleistää koskemaan koko viiteväestöä. Viiteväli muodostuu 95 % tutkimusjoukon tuloksista. 2,5 % kaikista pienimmistä tuloksista ja 2,5 % kaikista suurimmista tuloksista jää viitevälin ulkopuolelle. Poikkeavasta tutkimustuloksesta puhutaan silloin, kun tulos on yli tai alle viitevälin.

Jotta tutkimustulokset olisivat luotettavat, viiteväleihin verrattavat näytteenotto-olosuhteiden on oltava vakiot niin ennen näytteenottoa (preanalyyttiset tekijät), näytteenoton aikana kuin näytteenoton jälkeen (postanalyyttiset tekijät). Yleisimmät ennen näytteenottoa olevia vakioitavia tekijöitä ovat esimerkiksi tupakointi, ravinto (paasto/ei paasto), fyysinen rasitus ja alkoholin käyttö. Näytteenottotilanteessa voi kiristysvyön eli staassin käyttö vaikuttaa ja eräiden tutkimusten osalta näytteenottoajankohta sekä lääkitys vaikuttavat tuloksen verrattavuuteen viitearvoihin. Esimerkiksi testosteronipitoisuuden vaihtelu on erilainen vuorokauden eri aikoina, joten viiteväli on muodostunut tiettyyn aikaan otetuista testosteroninäytteistä. 

Viiterajoihin vaikuttavat laboratoriossa käytetyt analyysimenetelmät. Eri laboratoriossa voi siis olla käytössä eri analyysimenetelmät samoille tutkimuksille ja tästä syystä eri viitevälit. Tutkittavan henkilön on tärkeää verrata vain samassa laboratoriossa analysoituja tuloksia keskenään. Lisäksi on merkittävää muistaa, että viitevälistä poikkeava tulos ei välttämättä automaattisesti tarkoita sairautta vaan, että henkilön tulos voi poiketa keskimääräistä enemmän määritetystä keskiarvosta. Lääkäri on paras taho tulkitsemaan laboratoriotuloksia ja ottamaan huomioon henkilön kokonaisuus eli oireet, sairaudet ja muut tulokseen vaikuttavat tekijät.

Haluatko etälääkärin tulkinnan laboratoriotuloksille? Voit valita erillisen etälääkäripalvelun laboratoriotuloksiisi liittyen. Tulosten valmistuttua saat etälääkäriltä linkin minkä kautta pääset viestimään tuloksista Medics24 etälääkärin kanssa.

Näin pääset tutkimukseen

  1. Valitse ja maksa tutkimus
  2. Varaa aika näytteenottoon
  3. Käy Pisara LAB laboratoriossa
  4. Lue tulokset Omakannasta
  5. Halutessasi voit ostaa erillisen etälääkärin tulkinnan tuloksille