Terveyden seuraamisen merkitys

Urheilun maailmassa suorituksia mitataan ja seurataan eri tavoin. Joukkuelajeissa tämä tarkoittaa pelaajien tekemiä pisteitä, kestävyysurheilussa mitataan aikaa ja matkaa, voimailussa nostettua tai työnnettyä kuormaa. Yksittäisen urheilijan on tärkeää seurata ja mitata paitsi omia suorituksiaan, myös omaa kuntoaan ja terveyttään. Kunnon ja terveyden seuraamiseen sopivat mittarit voivat olla osittain samojakin, mutta niiden tulkinta ja käyttötapa eroavat toisistaan. Esimerkiksi, sykkeen mittaaminen kestävyyssuorituksien yhteydessä kertoo saavutetun sykealueen ja sitä kautta antaa käsitystä harjoituksen intensiteetistä, kun taas syketasojen vaihteluväli vuorokauden aikana antaa tietoa stressitasoista.

 

Perusterveen ihmisen oman terveyden seuraaminen voi olla yksinkertaisimmillaan vuosittainen työterveystarkistus tai vaikkapa omien unitietojen tarkastelu älylaitteesta. Viime vuosina valtavasti suosiotaan kasvattaneet aktiivisuusrannekkeet ja monilajikellot ovat tulleet yhä tarkemmiksi ja luotettavammiksi niin unen, stressitasojen kuin aktiivisuudenkin seuraamisessa. Tämä on innostanut ihmisiä seuraamaan omia terveystilastojaan ja tehnyt muun muassa sykkeen ja unenlaadun seuraamisesta arkipäivää. Perinteisemmät fysiologiset mittaukset säilyttävät kuitenkin paikkansa virallisina terveydentilan mittareina ja yllä mainittuun työterveystarkastukseen voi liittyä laboratoriokokeita, sydänfilmin ottoa tai vaikkapa kliininen rasituskoe. Näillä on toki tärkeä tehtävä diagnoosin tukena, mikäli jotain poikkeavaa löytyy, mutta ne voivat toimia yhtä lailla ennaltaehkäisyn välineinä.

 

Säännöllisten terveystarkastusten ja ”vuosikontrollien” yksi tarkoitus on kyetä havaitsemaan mahdolliset haitalliset muutokset ajoissa. Tässä astuu kuvaan todellinen terveyden seuraamisen merkitys. Samaan tapaan kuin auto katsastetaan vuosittain sen toimintaan ja turvallisuuteen vaikuttavien vikojen tai puutteiden varalta, myös oman terveyden säännöllinen seuraaminen erilaisin mittarein voi antaa tietoa elimistön tilan muutoksista ennen kuin henkilö niitä itse välttämättä huomaa. Urheilijalla kohonnut leposyke säännöllisesti mitattuna voi antaa tietoa alkavasta ylirasitustilasta. Kohonnut kolesteroli taas on klassinen esimerkki elintapojen vaikutuksesta terveyteen. Näissä ja monessa muussa vastaavassa tapauksessa säännöllisellä oman terveydentilan seuraamisella on suuri merkitys ajoissa havaitsemisen kannalta. Monessa asiassa pätee, että mitä aiemmin ongelma havaitaan, sitä enemmän sille ehditään tehdä.

 

Vanhan kiinalaisen sanonnan mukaan ihmisen sairastuessa lääkäri on epäonnistunut. Tämä kertoo perinteisen kiinalaisen lääketieteen ajattelutavasta, jossa ennaltaehkäisy on paras hoito. Meillä lääkäriin usein mennään vasta sitten, kun jokin vaivaa. On kuitenkin hyvä olla tietoinen omasta terveydentilastaan jo silloin, kun mikään ei vielä ole kehittynyt vaivaksi. Onhan sekin mukava ja tärkeä tietää, että kehon sisällä kaikki on kunnossa.

 

Paavo Kuusela

  • Training for Heroes -valmentaja
  • Personal Trainer
  • Bioanalyytikko

Lue Paavon esittely täältä. Voit klikata itsesi mukaan myös Paavon valmennukseen. Paavon tavoitat

  • facebookista nimellä Paavo Kuusela
  • instagramissa käyttäjänimellä Paavo_The_Man tai
  •  sähköpostitse wilefor@gmail.com

Näin pääset tutkimukseen

  1. Valitse ja maksa tutkimus
  2. Varaa aika näytteenottoon
  3. Käy Pisara LAB laboratoriossa
  4. Lue tulokset Omakannasta